- dodavatel komplexních informačních a komunikačních řešení

- specialista na řešení pro ordinace lékařů

- akreditovaný poskytovatel digitální identity - registrační autorita

- dodavatel HW a SW vybavení

- dodavatel zdravotnických přístrojů: ekg, holter ekg, holter TK, ergometriespirometr, ...

- optimalizace nákladů na ICT