První certifikační autorita, a.s. (I.CA), je největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v České republice a na Slovensku.

Hlavní náplní společnosti je zajišťování činností bezprostředně souvisejících s poskytováním služeb certifikační autority a časové autority.

I.CA získala jako první v České republice osvědčení pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V roce 2006 získala akreditaci také pro vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. Rovněž v roce 2006 získala společnost akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služby časové autority na Slovensku.

Dále v jednotlivých sekcích získáte informace o jednotlivých produktech a službách, které I.CA v rámci svého portfolia nabízí.


Komerční a kvalifikované certifikáty

Kvalifikovaná časová razítka

Aplikace pro tvorbuelektronickéhopodpisu

Mobilní a klientské registračníautority

Komplexní řešení

Služby v oblasti bezpečnosti

Testování, konzultace a školení

Hardwarová řešení a čipové karty