AMICUS je program určený pro všechny typy ambulancí kromě stomatologických. Pro gynekology, pediatry, a oftalmology byly vytvořeny speciální verze, respektující specifické potřeby ambulancí daných odborností. Pro lékaře, kteří nechtějí vést zdravotní dokumentaci pacientů v elektronické formě, je k dispozici jednodušší verze AMICUS MINOR, která umožňuje vést pouze registr pacientů, vykazovat poskytnutou zdravotní péči zdravotním pojišťovnám a výsledné dávky a faktury předávat elektronicky přes internet.
https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/amicus/amicus_dekurz.jpg?attredirects=0

AMICUS je uživateli ceněn především pro rychlé a kvalitní vyúčtování poskytnuté péče (včetně hotovostní platby) zdravotním pojišťovnám a pro rychle dosažitelnou aktuální podporu při práci s programem. K jeho dalším přednostem patří snadné a intuitivní ovládání respektující obecně používané standardy Windows, stabilita dat i velký rozsah funkcionality.

Pokud se rozhodnete program AMICUS ve Vaší ambulanci využívat, můžete očekávat následující pozitivní efekty:
  • rychlá měsíční uzávěrka dokladů pro ZP, snížení chybovosti
  • 100 % kontrola nad dokladem od jeho pořízení až po předání ZP
  • snadná oprava vrácených dokladů
  • rychlý přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta
  • rychlejší a kvalitnější vystavování tiskopisů (recepty, PN, Poukazy apod.)
  • přístup k informacím důležitým pro řízení chodu ambulance z hlediska ekonomického
  • trvalý kontakt s firmou, zabývající se profesionálně touto problematikou již téměř 20 let.

AMICUS vede kompletní zdravotní dokumentaci pacientů počínaje zavedením pacienta do evidence, jeho registrací k příslušné zdravotní pojišťovně, přes vložení potřebných zdravotních údajů, dekurzů, medikací, pracovních neschopností, příjmů výsledků z komplementárních vyšetření až po zaúčtování provedené péče zdravotní pojišťovně. Tyto základní možnosti jsou doplněny řadou tiskových výstupů jak do standardních formulářů, tak do formulářů uživatelsky definovatelných. Program nabízí i celou řadu výběrů skupin pacientů podle zvolených kritérii. Pro tyto výběry lze použít téměř všechna již vložená data. Pro sledování ekonomiky chodu ordinace nabízí AMICUS celou řadu přehledů a sestav od počtů ošetřených pacientů, přes statistiky vykázaných položek až po sledování preskripce léků a zdravotních pomůcek.

AMICUS umožňuje příjem a export dat do jiných systémů pomocí datového standardu MZ ČR, komunikaci s diagnostickými přístroji (počítačová EKG, spirometr, tonometr ...) i práci s obrazovou informací pomocí modulu VVision (ultrazvuk, endoskopie, skener, fotoaparát).https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/amicus/amicus_medikace.jpg?attredirects=0Moje osobní dobrá zkušenost s tímto produktem se datuje od května 1996 (tehdy jsem byl zaměstnán na pozici technického specialisty ve firmě Stapro)
Mohu potvrdit, že po celé roky kdy AMICUS sleduji, prochází tento software dynamickým vývojem, který se snaží reflektovat nejčastější požadavky lékařů i nově dostupné technologie.

Petr Mach, 28.9.2011
s odkazem na použité zdrojové informace od firmy CompuGroup Medical Česká republika