Program PC DOKTOR je určen pro ambulance praktických i odborných lékařů, specializovaná zařízení, polikliniky a kliniky, případně menší lůžková zařízení. Ve všech uvedených typech lékařských zařízení uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky funkcí programu, provozní spolehlivost a nízké pořizovací náklady.

Kromě základního, bohatě vybaveného programu jsou k dispozici rozšířené specializované verze pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie, ORL, neurologie, ortopedie, urologie, alergologie a imunologie, diabetologie, ZPP, pracoviště RDG, HomeCare.

Pro jednotlivé odbornosti je základní verze rozšířena na základě konkrétních potřeb dané odbornosti. Program je elastický z pohledu přizpůsobení požadavkům na režim práce v ordinaci. Jeho obsluha je nenáročná a uživatelsky přívětivá. Je vybaven řadou funkcí pro administraci a údržbu i při provozu v síťové verzi, takže nevyžaduje od obsluhy žádné speciální odborné znalosti.

Jedním z pilířů obchodního úspěchu firmy jsou kvalitní servisní služby. Abonentům podpory je garantováno:
 • včasné a úplné zajištění shody s aktuálními legislativními a metodickými předpisy
 • dodávky nových číselníků a ceníků
 • bezplatné získávání nových rozšiřujících funkcí programů
 • telefonní Hot line včetně vzdálené zprávy
 • operativní servis (několik desítek regionálních obchodních zástupců)

Základní charakteristiky programu jsou:
 • Komplexnost řešení problematiky administrativy lékařské praxe
 • Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
 • Důraz, kladený na jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
 • Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
 • Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
 • Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi a automatizací činností
 • Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
 • Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
 • Aktualizace programu a číselníků přes internet
 • Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva
 • Zázemí nejsilnějšího výrobce ambulantních programů v ČR
Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

Objednávací kalendář
Součástí základní verze programu je i objednávací kalendář, který přehledným způsobem ukazuje aktuální stav obsazení ordinační doby u jednotlivých lékařů (pracovišť), umožňuje libovolné nastavení denní ordinační doby, přeobjednávání pacientů na jiné termíny, rušení termínů apod. Umožňuje volitelně nastavit délku základní objednací časové jednotky v intervalu 5, 10, 15 nebo 20 minut. Denní rozpisy termínů a pacientů lze navíc vytisknout a mít tak vždy přehled o objednaných pacientech.

Výčet nejpoužívanějších funkcí programu PC DOKTOR:
vedení kartotéky pacientů a jejich záznamů vyšetření
 • fráze lékaře
 • tlak a puls
 • injekce a očkování
 • tvorba záznamů pomocí makra
 • váha výška, růstové grafy
 • alergie a rizika
 • osobní údaje
ordinace léků
 • tisk receptů
 • preskripční omezení léků
 • trvalá medikace
 • lékové interakce
 • magistraliter
 • Breviř
 • chronická indikace
vystavování všech potřebných zdravotních dokladů
 • Registrační lístek
 • lékařská zpráva
 • Poukaz na vyšetření ošetření (K, Z, FT, DP, ORP)
 • Poukaz na ortopedickou pomůcku
 • Laboratorní žádanka
 • Poukaz na brýle a optické pomůcky
 • Příkaz ke zdravotnímu transportu
 • A desítky dalších
ucelený pohled na historii onemocnění
 • předepsané léky
 • laboratorní vyšetření
 • diagnózy
 • agendu pracovních neschopností
vykazování a vyúčtování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám nebo pacientům
 • přehled účtovaných výkonů a ZÚM
 • tisk příjmového dokladu a faktury
 • hlídání frekvence vykazování výkonů
 • hlídání povolených výkonů
řadu přehledů a statistik
 • přehled vykázané léčby
 • náklady na ošetřené pacienty
 • parametrické výběry
 • skupiny pacientů podle diagnóz
 • ordinované léky
 • roční statistika
objednávání pacientů
 • posílání emailů
 • zápis pacienta do fronty
 • možnost korespondence s pacienty
komunikace s laboratoří
 • Import dat z laboratoře
 • vyšetření a výsledky
 • možnost tvorby laboratorních profilů
číselníky
 • Výkonů
 • Léků
 • Diagnóz
 • Odborností
 • SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
 • měst, obcí, PSČ
 • prostředků zdravotní techniky 


https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/grx.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/gyn.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/kal.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/kartoteka.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/ort.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/pcdr_ebooking1.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/pcdr_ebooking2.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/supportis.cz/wwwnew/software-pro-lekarske-ambulance/nejoblibenejsi-ambulantni-program/prehled.jpg?attredirects=0